Karta lojalnościowa Top-Gum

Regulamin promocji „karta lojalnościowa”


Przed wzięciem udziału w promocji bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji.
 2. Organizatorem promocji jest:
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOP-GUM Rafał Białka,
  ul. Krakowska 226A,
  43-300 Bielsko-Biała,
  NIP: 937-174-35-85
 3. Promocja będzie przeprowadzana od 1.02.2018 do odwołania.

§ 2.

 1. Promocja obowiązuje w warsztatach TOP-GUM nowe-opony.pl w
  • Bielsku Białej 43-300 ul. Krakowska 226a
  • Pszczynie 43-200 ul. Górnośląska 17
  • Jaworzu 43-384 ul. Bielska 181
 2. Warunkiem przystąpienia do promocji jest skorzystanie z usług warsztatu TOP-GUM nowe-opony.pl a następnie odebranie od pracownika serwisu pieczątki na karcie lojalnościowej.
 3. Za każdą usługę wykonaną w serwisie, której wartość wynosi minimum 50 zł można uzyskać jedną pieczątkę. Wartość usługi nie wpływa na ilość otrzymanych pieczątek. Jedna usługa za min. 50 zł = jedna pieczątka.
 4. Zebranie kompletu 10 pieczątek na karcie lojalnościowej i załączenie do niej kopii paragonów uprawnia do odbioru bonu o wartości 200 złotych do wykorzystania na usługi w serwisie
  TOP-GUM nowe-opony.pl.
 5. Przy odbiorze należy zwrócić kartę lojalnościową – zostaje ona wymieniona na bon
 6. Bon ten należy zrealizować w serwisie TOP-GUM nowe-opony.pl w Bielsku Białej, Pszczynie lub Jaworzu.
 7. Bon ważny 3 miesiące od daty zebrania ostatniej, dziesiątej pieczątki.
 8. Nie ma możliwości wymiany bonu na jego równowartość w gotówce.
 9. Nie ma możliwości wypłacenia części w bonu w przypadku, gdy wartość wybranej przez klienta usługi jest niższa niż kwota na bonie.
 10. Promocja „Karta lojalnościowa” nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w serwisach TOP-GUM nowe-opony.pl.

§ 3.

 1. Nad zapewnieniem prawidłowości promocji czuwa Organizator.
 2. Udział w promocji jest jednoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działalność osób niezwiązanych z organizacją promocji.
 4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia promocji, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora promocji.
 5. Organizator zastrzega sobie, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, prawo do odwołania Promocji w dowolnym momencie jej trwania.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 
 7. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.